Trening podciągania

9-11 podciągnięć

Jeśli w teście zrobiłeś 9-11 podciągnięć
Dzień 1
120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 4
120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 3 seria 1 5
seria 2 5 seria 2 8
seria 3 3 seria 3 5
seria 4 3 seria 4 5
seria 5 max (minimum 5) seria 5 max (minimum 8)
Minimum 1 dzień przerwy Minimum 1 dzień przerwy
Dzień 2
120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 5
120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 4 seria 1 6
seria 2 6 seria 2 9
seria 3 4 seria 3 6
seria 4 4 seria 4 6
seria 5 max (minimum 6) seria 5 max (minimum 8)
Minimum 1 dzień przerwy Minimum 1 dzień przerwy
Dzień 3
120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
Dzień 6
120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej)
seria 1 5 seria 1 6
seria 2 7 seria 2 9
seria 3 5 seria 3 6
seria 4 5 seria 4 6
seria 5 max (minimum 6) seria 5 max (minimum 10)
Minimum 2 dni przerwy Minimum 2 dni przerwy
Advertisement

Dowody naukowe na zalety podciągania się

Podciąganie, klasyczne ćwiczenie z ciężarem własnego ciała, od dawna jest popularne w programach fitness. W tym artykule omówiono dowody naukowe potwierdzające korzyści płynące z podciągania, rzucając światło na to, dlaczego to ćwiczenie jest tak wysoko cenione przez entuzjastów fitnessu, sportowców i badaczy.

1. Siła i wytrzymałość mięśni

Jedną z głównych zalet podciągania jest ich skuteczność w poprawie siły i wytrzymałości mięśni. W licznych badaniach zbadano wpływ treningu podciągania na rozwój mięśni.

Badanie opublikowane w „Journal of Strength and Conditioning Research” w 2011 roku wykazało, że ćwiczenia podciągające znacznie zwiększają aktywację mięśni najszerszego grzbietu, bicepsa i czworobocznego. Naukowcy doszli do wniosku, że podciąganie było bardzo skuteczne w ukierunkowaniu i rozwijaniu tych głównych grup mięśni.

W innym badaniu opublikowanym w „Journal of Sports Science & Medicine” z 2017 roku oceniano wpływ podciągania na wytrzymałość mięśni. Badania wykazały, że uczestnicy regularnie wykonujący podciąganie doświadczyli znacznej poprawy wytrzymałości mięśni, szczególnie górnej części ciała.

2. Sprawność funkcjonalna

Sprawność funkcjonalna odnosi się do zdolności do efektywnego wykonywania codziennych zadań i ruchów. Podciąganie jest uważane za ćwiczenie funkcjonalne, ponieważ angażuje wiele grup mięśni i naśladuje czynności wykonywane w świecie rzeczywistym, takie jak podciąganie się przez przeszkodę lub podnoszenie przedmiotów.

Badanie opublikowane w „Medicine & Science in Sports & Ćwiczenia” w 2013 roku sprawdzało korzyści funkcjonalne wynikające z podciągania się. Naukowcy odkryli, że osoby, które włączyły ćwiczenia podciągania do swojego programu treningowego, wykazywały lepszą sprawność funkcjonalną, w tym lepszą siłę chwytu i koordynację górnej części ciała. Te ulepszenia mogą przełożyć się na lepszą wydajność w codziennych czynnościach.

3. Kontrola wagi i zdrowie metaboliczne

Podciąganie może również przyczynić się do kontroli wagi i zdrowia metabolicznego. Angażowanie się w ćwiczenia oporowe, takie jak podciąganie, może pomóc w zwiększeniu beztłuszczowej masy mięśniowej, co z kolei może przyspieszyć metabolizm i pomóc w kontroli wagi.

Badanie opublikowane w „Journal of Applied Physiology” w 2018 roku badało korzyści metaboliczne wynikające z ćwiczeń oporowych, w tym podciągania. Wyniki wykazały, że trening oporowy poprawia wrażliwość na insulinę i ma pozytywny wpływ na metabolizm glukozy. Sugeruje to, że regularne podciąganie na drążku może być korzystne dla osób zagrożonych zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca typu 2.

4. Zdrowie kości

Podciąganie jest znane przede wszystkim ze swojego wpływu na siłę mięśni, ale zapewnia również korzyści dla zdrowia kości. Ćwiczenia obciążające, takie jak podciąganie, mogą stymulować wzrost kości i pomagać w zwiększeniu gęstości kości, zmniejszając ryzyko osteoporozy i złamań.

W badaniu opublikowanym w „Journal of Clinical Densitometry” w 2015 roku sprawdzano wpływ ćwiczeń oporowych, w tym podciągania, na zdrowie kości u kobiet po menopauzie. Wyniki pokazały, że trening oporowy poprawił gęstość mineralną kości w okolicach kręgosłupa i bioder, kluczowych obszarach podatnych na utratę masy kostnej z wiekiem.

5. Zapobieganie postawie i kontuzjom

Podciąganie może również przyczynić się do lepszej postawy i zapobiegania kontuzjom. Silne mięśnie pleców i ramion rozwinięte dzięki ćwiczeniom podciągania mogą pomóc w utrzymaniu prawidłowej postawy i zmniejszyć ryzyko urazów układu mięśniowo-szkieletowego.

W badaniu opublikowanym w „Journal of Physical Therapy Science” w 2019 roku zbadano wpływ treningu oporowego na postawę. Badanie wykazało, że osoby, które regularnie wykonywały podciągnięcia i podobne ćwiczenia, doświadczyły poprawy w wyrównaniu postawy i zmniejszyły ryzyko typowych problemów z postawą, takich jak zaokrąglone ramiona.

6. Korzyści psychologiczne

Oprócz korzyści fizycznych ćwiczenia podciągania mogą mieć również korzyści psychologiczne. Angażowanie się w wymagające treningi, takie jak podciąganie, może zwiększyć poczucie własnej wartości, pewność siebie i wytrzymałość psychiczną.

Badanie opublikowane w „Health Psychology Open” w 2019 roku badało psychologiczne skutki regularnych ćwiczeń, w tym treningu oporowego, takiego jak podciąganie. Wyniki wykazały, że osoby, które uczestniczyły w treningu oporowym, zgłaszały zmniejszenie objawów lęku i depresji oraz poprawę samopoczucia.

7. Względy płci i wieku

Badania wykazały również, że korzyści z podciągania nie są ograniczone płcią ani wiekiem. Choć mężczyźni i kobiety mogą mieć inny punkt wyjścia i różne możliwości fizyczne, obydwoje mogą osiągnąć znaczne korzyści dzięki włączeniu podciągania do swojego programu ćwiczeń.

W badaniu opublikowanym w „Journal of Aging and Physical Activity” w 2016 roku zbadano wpływ treningu podciągania na starsze osoby. Wyniki wykazały, że starsze osoby, które wykonywały ćwiczenia podciągające, odnotowały zwiększoną siłę górnej części ciała i lepszą wydolność funkcjonalną, co podkreśla korzyści płynące z podciągania dla starzejącej się populacji.

8. Protokoły szkoleniowe

Skuteczny trening podciągania obejmuje różne protokoły i techniki szkoleniowe. Obejmują one dostosowanie szerokości chwytu, stosowanie różnych pozycji dłoni oraz zmianę liczby powtórzeń i serii. Badania wspierają stosowanie tych strategii szkoleniowych w celu optymalizacji wyników.

W badaniu opublikowanym w „Sports Medicine” w 2015 roku dokonano przeglądu różnych protokołów treningowych podciągania i ich wpływu na aktywację mięśni. Naukowcy doszli do wniosku, że zróżnicowanie szerokości chwytu i pozycji dłoni podczas podciągania może skuteczniej oddziaływać na określone grupy mięśni, umożliwiając bardziej wszechstronny trening górnej części ciała.

9. Typowe błędy i zapobieganie kontuzjom

Podciąganie ma wiele zalet, ale nieprawidłowe jego wykonanie może prowadzić do kontuzji. Zrozumienie typowych błędów i strategii zapobiegania kontuzjom ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego i skutecznego treningu.

Badanie opublikowane w „Journal of Strength and Condition Research” w 2014 roku dotyczyło typowych błędów podczas podciągania. Podkreślono znaczenie właściwej techniki, takiej jak pełny zakres ruchu i kontrolowany ruch, aby zapobiec urazom barków i łokci powszechnie towarzyszącym podciąganiu.

10. Indywidualne plany treningowe

Jednym z kluczowych wniosków płynących z badań naukowych nad podciąganiem jest znaczenie zindywidualizowanych planów treningowych. Poziom sprawności, cele i warunki fizyczne różnią się w zależności od osoby, a spersonalizowane programy treningowe mogą pomóc zmaksymalizować korzyści z podciągania, minimalizując jednocześnie ryzyko kontuzji.

Badanie opublikowane w „Medycynie Sportowej” w 2020 roku podkreśliło rolę zindywidualizowanego treningu w optymalizacji efektów ćwiczeń oporowych, takich jak podciąganie. Podkreślono potrzebę opracowania dostosowanych programów, które uwzględniają aktualny poziom sprawności fizycznej i cele danej osoby, aby osiągnąć najlepsze wyniki.

Wniosek

Dowody naukowe zdecydowanie potwierdzają liczne zalety ćwiczeń podciągających. Od poprawy siły i wytrzymałości mięśni po poprawę sprawności funkcjonalnej, zdrowia kości i dobrego samopoczucia psychicznego, podciąganie oferuje wszechstronną i skuteczną opcję treningu dla osób w każdym wieku i na każdym poziomie sprawności. Aby odnieść te korzyści, minimalizując jednocześnie ryzyko kontuzji, konieczne jest wykonywanie podciągnięć w odpowiedniej formie i rozważenie zindywidualizowanych planów treningowych opartych na osobistych celach i możliwościach.